diumenge, 10 de desembre de 2017

Segon Diumenge d'Advent

Per aquest diumenge no es conserva cap Cantata però us proposo escoltar aquesta, del diumenge 26è d.d. Trinitat.

Cantata BWV 70

Wachet! betet! betet!wachet!
Vetlleu! pregueu! pregueu! vetlleu!1 – Cor [S, A, T, B]
Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Continuo
Wachet! betet! betet! wachet!
Vetlleu! pregueu! pregueu! vetlleu!
Seid bereit
Estigueu amatents
Allezeit,
a tota hora,
Bis der Herr der Herrlichkeit
fins que el Sobirà de la Glòria,
Dieser Welt ein Ende machet.
disposi la fi d’aquest món.

diumenge, 3 de desembre de 2017

Primer Diumenge d'AdventCantata BWV 61

Nun komm, der Heiden Heiland
Vina ara, Salvador dels gentils


1 – Cor [S, A, T, B]
Violino I/II all’ unisono, Viola I/II, Fagotto, Continuo
Nun komm, der Heiden Heiland,
Vine ara, Salvador dels gentils,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
el ver fill d’una donzella,
Des sich wundert alle Welt,
tot el món es meravella,
Gott solch Geburt ihm bestellt.
que Déu volgués fer-se nadó, així.

diumenge, 26 de novembre de 2017

24è Diumenge després de la Trinitat             Cantata BWV 60
O Ewigkeit, du Donnerword.
O, eternitat, paraula atronadora.


    5 - Coral [S, A, T, B]
Corno e Oboe d’amore I e Violino I col Soprano,
      Oboe d’amore II e Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Continuo

Es ist genug;
Ja en tinc prou;
Herr, wenn es dir gefällt,
Senyor, quan et vingui bé,
So spanne mich doch aus!
treu-me d’aquí!
Mein Jesu kömmt;
Vine, Jesús meu;
Nun gute Nacht, o Welt!
ara, o món, bona nit!
Ich fahr ins Himmelshaus,
Me’n vaig a l’estança del cel,
Ich fahre sicher hin mit Frieden,
cap a la pau me’n vaig feliç,
Mein großer Jammer bleibt danieden.
ací baix es queden els meus patiments.

diumenge, 19 de novembre de 2017

23è Diumenge després de la Trinitat


             Cantata BWV 139

 Wohl dem, der sich auf seinen Gott

Feliç aquell qui en el seu Déu s'abandona


     4 - Ària [Baix]
     Oboe d’amore, Violino, Corno

     Das Unglück schlägt auf allen Seiten
     Per tot arreu la mala sort m’estossa,
     Um mich ein zentnerschweres Band.
     amb cadenes que m’afeixuguen.
     Doch plötzlich erscheinet die helfende Hand.
     Mes, de cop i volta, ve la seva mà acollidora.
     Mir scheint des Trostes Licht von weiten;
     De lluny, brilla la llum del conhort per a mi:
     Da lern ich erst, daß Gott allein
     Ès quan, he après de seguida que només Déu,
     Der Menschen bester Freund muß sein.
     vol ser dels homes el millor amic.

diumenge, 12 de novembre de 2017

22è Diumenge després de la Trinitat     Cantata BWV 89

Was soll ich dir machen, Ephraim?

Què hauré de fer amb tu, Efraïm?


5 - Ària [Soprano] – Núria Rial
Oboe, Continuo
Gerechter Gott, ach, rechnest du?
Déu de justícia, ah, passes comptes?
So werde ich zum Heil der Seelen
Doncs jo, per salvar l’ànima meva,
Die Tropfen Blut von Jesu zählen.
comptaré de Jesús les gotes de sang.
Ach! rechne mir die Summe zu!
Oidà!, afegeix la suma al meu compte!
Ja, weil sie niemand kann ergründen,
Sí; tantes n’hi ha, no es poden comptar,
Bedeckt sie meine Schuld und Sünden.
elles eixugaran el meu deute i pecats.

diumenge, 5 de novembre de 2017

21è Diumenge després de la Trinitat     Cantata BWV 38
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
              Des del profund desconsol et crido

5 – Ària (tercet)[Soprano, alto, baix] 
Continuo (Violoncel, fagot, orgue)

Wenn meine Trübsal als mit Ketten
Quan els meus turments, com cadenes,
Ein Unglück an dem andern hält,
m’aferrin una angoixa rere l’altra,
So wird mich doch mein Heil erretten,
llavors el meu Salvador em deslligarà,
Daß alles plötzlich von mir fällt.
i tot m’ho traurà de sobtada.
Wie bald erscheint des Trostes Morgen
Què aviat apunta l’albada consoladora,
Auf diese Nacht der Not und Sorgen!
després d’aquesta nit de tenebra i sotsobre!

diumenge, 29 d’octubre de 2017

20è Diumenge després de la Trinitat
     Cantata BWV 162
Ach! ich sehe, itzt, da ich zu Hochzeit gehe
                         Ah! Veig, ara que vaig a noces

1 – Ària[Baix] 
Corno da tirarsi, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Ach! ich sehe,
Ah!, veig,
Itzt, da ich zur Hochzeit gehe,
ara que vaig a noces,
Wohl und Wehe.
ventura i mala sort.
Seelengift und Lebensbrot,
El verí de l’ànima i el pa de la vida,
Himmel, Hölle, Leben, Tod,
el cel i l’infern, la vida i la mort,
Himmelsglanz und Höllenflammen
la resplendor del cel, les flames infernals,
Sind beisammen.
tot a la vegada.
Jesu, hilf, daß ich bestehe!
Jesús, fes que ho pugui suportar!