dimecres, 31 de desembre de 2008

CORAL DE LA CANTATA BWV 41

(Cap d'Any)

Jesús, sigues ara lloat

En aquest Any Nou

Per haver-nos emparat

En els perills i mala sort,

Per haver-nos permès sentir,

De bell nou, un moment joiós

Saturat de Gràcia plena

I sempitern goig;

I haver passat amb placidesa

L’any vell que avui hem clos.

A cossos, ànimes i vides

Preguem que els donis tuïció.

Avui, i d’ara en endavant,

Segueix vetllant-nos tot l’any!

Text anònim.

Traducció d’Antoni Sábat i Aguilera