dimecres, 13 d’agost de 2014

Poetes de les Cantates de Bach

Johann Rist - II
(Poeta autor d’Himnes i Compositor)
 
Encara que de tu m’hagi separat,
deixa’m, doncs, tornar al costat teu;
puix, el teu Fill ens ha conciliat,
per la seva passió i mort en creu.
Jo la meva culpa no he pas negat,
però la teva gràcia i la teva mercè,
és més gran que els meus pecats,
que dedins meu sento constantment.

        BWV 244 – Passió s.s. Marteu – 40.  Coral