dimecres, 29 de juliol de 2015

Els poetes de les cantates de Bach

Christian Friedrich Henrici
                  (V) 
             (Picander)

També, baix baixet i a sota veu,
es pot lloar la majestat de Déu.
Sols cal fer-ho en esperit;
d’aquesta manera, drecem-li un crit,
que es pugui escoltar fins al cel.
Cantata BWV 36 – 5- Ària(Soprano)