dilluns, 17 d’agost de 2015

Els poetes de les Cantates de Bach

Christian Friedrich Henrici
                  (VI) 
             (Picander)

L’ànima en mans de Jesús trobarà el repòs,
quan la terra embolcalli aquest cos.
Ah, toqueu ja, campanades per a mi
no m’esvera vers la mort fer camí,
que el meu Jesús, ja em deixondirà del son.

*Cantata BWV 127 – 3 – Ària (Soprano)