divendres, 18 de març de 2016

Els poetes de les cantates de Bach

Christiane Mariane von Ziegler 
                       (VI)
Refeu-vos, adolorits sentiments,
no vulgueu donar-vos mal cor.
Deixeu el vostre dolorós començ,
abans que jo arrenqui en plors.
El meu Jesús, altra vegada, es fa present,
com això no hi ha res, oh quin goig! 
Quant feliç em sento aquest moment,
pren, pren el meu cor, jo te’l dono, ací el tens.
Cantata BVW 103 – 5 – Ària (Tenor)