dimecres, 27 d’abril de 2016

Els Poetes de les Cantates de Bach

Christiane Mariane von Ziegler 
                       (VIII)

El temor a la mort no m’espanta,
ni tinc por de cap sofriment.
El braç de Jesús em guarda,
i jo el segueixo de cor i obedient.
Si la meva vida no voleu respectar
i creieu que així feu un servei a Déu,
ell mateix ja us recompensarà,
endavant!, que a mi, ja m’està bé.
                                  BWV 183 – 2 – Ària (Tenor)