dijous, 19 de maig de 2016

Els poetes de la Cantates de Bach


Erdmann Neumeister
               (II)

Déu és una font, d’on brolla la pura bonesa.
Déu és una llum, que difon immens perdó;
Déu és un tresor, que palesa neta volença;
Déu és un Senyor, que es mostra fidel i devot.
Qui l’estima amb fe i l’honora amb filial tendresa,
escolta la seva paraula amb el cor,
i es desfà dels camins dolents,
Déu se l'en dóna amb tots els béns.
Qui tingui a Déu, ho pot tenir tot.
Cantata BWV 28 – 4 - Recitatiu (Tenor)