dissabte, 6 de gener de 2018

Festa de l'EpifaniaCantata BWV 65
Sie werden aus Saba alle kommen
       Tots ells vindran de Saba


1 – Cor inicial [S, A, T, B]
Corno I/II, Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Sie werden aus Saba alle kommen,
Tots ells vindran de Saba,
Gold und Weihrauch bringen
portaran or i encens,
und des Herren Lob verkündigen. (Isaiah 60:6)
i proclamaran la glòria de Déu.