diumenge, 11 d’agost de 2019

8è Diumenge després de la Trinitat           Cantata BWV 178
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Si Déu, el Senyor, no ens fes costat


6 - Ària [Tenor]
Violino I/II, Viola, Continuo
Tenor:Peter Schreier

Schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft!

Calla, calla doncs, raó encongida!

Sprich nicht: Die Frommen sind verlorn,

No diguis pas: els creients s’han perdut,

Das Kreuz hat sie nur neu geborn.

la creu els ha donat una nova vida.

Denn denen, die auf Jesum hoffen,

Per a tots els qui esperen en Jesús,

Steht stets die Tür der Gnaden offen;

resten obertes les portes del perdó;

Und wenn sie Kreuz und Trübsal drückt,

i quan la creu i l’aflicció els té abatuts,

So werden sie mit Trost erquickt.

són envigorits amb el seu consol.