divendres, 22 de maig de 2020

Festa de l'Ascensió


Cantata BWV 37
         Wer da glaubet und getauft wird
            Aquell que cregui i es bategi


3 - Coral (duet) [Soprano,Alto]
                                                            Continuo
Herr Gott Vater, mein starker Held!
Senyor Déu Pare, el meu heroi poderós!
Du hast mich ewig vor der Welt
abans que el món, sempre més,
In deinem Sohn geliebet
m’has estimat en el teu Fill.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut,
El teu Fill que s’ha donat per mi
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
és el meu tresor, sóc la seva promesa,
Sehr hoch in ihm erfreuet.
boja d’amor per Ell, a vessar.
Eia! Eia!
Oidà! Oidà!
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben;
Ell em regalarà allà dalt la vida eterna;
Ewig soll mein Herz ihn loben.
que el meu cor el festegi per sempre.

Cap comentari: