dimarts, 4 de març de 2008

La Conferència Episcopal...

Mateu 23, 3

"Fan totes les llurs obres perquè la gent els vegi; per això eixamplen els llurs filacteris i en engrandeixen les franges. Volen ser els primers en els convits i els primers seients a les sinagogues, i les salutacions en la plaça, i que la gent els digui Rabbi.
Mes vosaltres no vulgueu ésser anomenats Rabbins, perquè un només és el vostre Mestre i tots vosaltres sou germans. I no anomeneu Pare a ningú sobre la terra, que és només vostre Pare, qui és als cels. Ni os anomeneu mestres, perquè no teniu sinó un Mestre, que és el Crist. Qui sigui el major entre vosaltres serà vostre servent. Qui s'exalçarà serà humiliat, i qui s'humiliarà serà exalçat"

Qui tingui orelles que escolti... (també ho va dir Jesús)