dissabte, 22 de març de 2008

PREGÓ DE PASQUAEsclati de joia la coral d’àngels,

esclatin de joia els misteris de Déu,

soni la trompeta, anunci de salvació

en el fast victoriós del nostre Rei.

Goig a la terra refregada de llum,

vestida amb clarors del Rei etern,

que estrillen la calitja.

Josep Mª Ballarín