dijous, 15 de maig de 2008

LA SMA. TRINITAT


Cantata BWV 129 J.S. BACH.
Coral “Gelobet sei der Herr”
(Per la Festa de la Sma.Trinitat)

Lloat sigui el Senyor
El meu Déu, qui viu per sempre
A qui li donen lloança
Tot ser que es mou i es sustenta;
Lloat sigui el Senyor
El seu Sant Nom sigui beneït
Déu Pare, Déu Fill
I Déu, el Sant Esperit.


Texte: Johann Olearius (1665)
Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera