dimecres, 16 de juliol de 2008

Dones, si us plau, no avorteu!

Cantata BWV 129 – Cor inicial

Lloat sigui el Senyor,

El meu Déu, la meva llum, la meva vida,

El meu Creador, que m'ha donat

El cos i l'ànima mia,

Mon Pare, que vetlla per mi

Des del ventre maternal,

I que en tot moment

M’omple, a betzef, de bens.

Johann Olearius (1725)
Traducció d’Antoni Sàbat