dilluns, 17 d’agost de 2009

LA CANTATA DEL DIUMENGE

16 D’AGOST DE 2009 (10è després de la Trinitat)

BWV 46 – Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei

Mireu i veureu si hi ha un dolor semblant

6. Coral [S, C, T, B]

O großer Gott von Treu,
Weil vor dir niemand gilt
Als dein Sohn Jesus Christ,
Der deinen Zorn gestillt,
So sieh doch an die Wunden sein,
Sein Marter, Angst und schwere Pein;
Um seinetwillen schone,
Uns nicht nach Sünden lohne.

Oh gran Déu misericordiós!
Puix que ningú, sinó el teu fill Jesucrist,
T’ha sigut tan propici,
Que fins ha mitigat el teu furor,
Tingues, així, en compte, les seves nafres,
El seu martiri, angoixa i sever dolor;
I conforme a la seva voluntat,
No ens condemnis pels nostres pecats.


Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera