dissabte, 13 de febrer de 2010

LA CANTATA DEL DIUMENGE


14 de febrer de 2010

Diumenge Quinquagèsima (Estomihi)

BWV 23 – Du wahrer Gott und Davids Sohn

Déu veritable i Fill de David

3. Cor (S,C,T,B)

Oboès, violins, viola, violoncel

fagot, contrabaix i orgue


Aller Augen warten, Herr,

Du allmächtger Gott, auf dich,

Und die meinen sonderlich.

Gib denselben Kraft und Licht,

Laß sie nicht

Immerdar in Fünsternüssen!

Künftig soll dein Wink allein

Der geliebte Mittelpunkt

Aller ihrer Werke sein,

Bis du sie einst durch den Tod

Wiederum gedenkst zu schließen.


Tots els ulls, es giren, Senyor,

Envers tu, Déu poderós,

Als meus, molt especialment.

Dóna’ls-hi força i claror;

Que no s’esbalcin per sempre

En l’abisme tenebrós!

D’ara en avant el teu guiatge

Serà el company de viatge

Dels seus treballs i suors,

Fins el dia que els acluquis

Per sempre més amb la mort.


Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera