dissabte, 5 de juny de 2010

LA CANTATA DEL DIUMENGE

6 de juny – 1er. Diumenge després de la Trinitat


BWV 75 – Die ellenden sollen essen


Els pobres menjaran

12.- Ària (Baix)


Trompa, Oboès, Violins, Viola

Violoncel, Contrabaix, Fagot i clave


Mein Herze glaubt und liebt.

Denn Jesu süße Flammen,

Aus den’ die meinen stammen,

Gehn über mich zusammen,

Weil er sich mir ergibt.


El meu cor estima i creu.

Les flames de Jesús tan dolces,

fan les meves ardoroses,

I així s’ablamen alhora,

quan Ell esdevé tot meu.


Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera