dissabte, 7 d’agost de 2010

LA CANTATA DEL DIUMENGE

8 D’AGOST DE 2010 (10è després de la Trinitat)

BWV 101 – Nimm von uns, Herr, du treuer Gott

Allunya de nosaltres, Senyor, Déu fidel

2 . – Ària (Tenor)

Violí I sol, Violoncel, Contrabaix i Orgue

Handle nicht nach deinen Rechten

Mit uns bösen Sündenknechten,

Laß das Schwert der Feinde ruhn!

Höchster, höre unser Flehen,

Daß wir nicht durch sündlich Tun

Wie Jerusalem vergehen!

No ens tractis segons la teva llei

Com a indignes esclaus del pecat,

que descansi el glavi de l’enemic!

Déu suprem, escolta els nostres clams,

ja que, per culpa de pecaminoses accions,

no acabem, com Jerusalem, derrocats!

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera