dissabte, 16 de juliol de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

17 de juliol 2011

4rt. Diumenge després de la Trinitat

BWV 186 – Barmherziges Herze der ewigen Liebe

Cor misericordiós de l’amor etern

1. Ària-Duet (S, T)

Trompeta, violoncel, contrabaix i orgue

Barmherziges Herze der ewigen Liebe,

Errege, bewege mein Herze durch dich,

Damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe,

O Flamme der Liebe, zerschmelze du mich!

Cor misericordiós de l’amor etern,

Abranda, remou envers tu, el meu cor,

Perquè fructifiqui en bonesa i compadiment,

Fon-te dins meu, O flama de l’amor!

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera