dissabte, 14 d’abril de 2012

LES CANTATES PROFANES

15 d’abril de 2012

BWV 206 – Schleicht, spielende Wellen,

und murmelt gelinde

Llisqueu onades jogasseres,

i dòcilment brogiu.

Cantata de felicitació per l’Aniversari del Príncep Elector de Saxònia Frederic August II, que va ser també rei de Polònia des l’any 1733 sota el nom d’August III. Aquesta cantata degué representar-se el 7 d’octubre de 1734 al Cafè Zimmerman de Leipzig. Els quatre rius dels dominis del rei, representats per la soprano (el Pleise), contralt (el Danubi), el tenor (l’Elba) i el baix (el Vístula) fan acatament al seu monarca.


9. Aria de Soprano

Flautes, Fagot, contrabaix i clave

El Pleiße

Hört doch! der sanften Flöten Chor

Però escolteu! El cor de flautes meloses

Erfreut die Brust, ergötzt das Ohr.

Que el pit enjoien i alegren l’oïda.

Der unzertrennten Eintracht Stärke

La força de la inseparable concòrdia

Macht diese nette Harmonie

Que ha creat aquesta amable harmonia

Und tut noch größre Wunderwerke;

I fins i tot altres excepcionals fets;

Dies merkt und stimmt doch auch wie sie.

Fixeu-vos-hi, mireu-los bé com són ells.


10. Recitatiu (S,C,T,B)

Violins, viola, violoncel, contrabaix i clave

El Vístula

Ich muß, ich will gehorsam sein.

Cal que ho sigui, vull ser obedient.

L’Elba

Mir geht die Trennung bitter ein,

M’adoloreix la partença,

Doch meines Königs Wink gebietet meinen Willen.

Mes el què vol el meu rei dicta la meva volença.

El Danubi

Und ich bin fertig, euren Wunsch,

I jo estic ben dispost

Soviel mir möglich, zu erfüllen.

Per a satisfer-vos, si em veig en cor.

El Pleiße

So krönt die Eintracht euren Schluß. Doch schaut,

Així, que l’acord coroni la vostra aliança.

Wie kommt’s, daß man an eueren Gestaden

Doncs, no veieu, els altars a bastança

So viel Altäre heute baut?

Que es basteixen en les vostres ribes?

Was soll das Tanzen der Najaden?

I perquè s’hi posen a dansar les nimfes?

Ach! irr ich nicht,

Ai! si no vaig errat

So sieht man heut das längst gewünschte Licht

Veig avui la llum tan ansiejada

In frohem Glanze glühen,

Que brilla de joia ablamada

Das unsre Lust,

Ha manllevat el seu nom.

Den gütigsten August,

De la que el nostre generós August

Der Welt und uns geliehen.

Dolça delícia del món

Ei! nun wohlan!

Apa! Vinga ja!

Da uns Gelegenheit und Zeit

Ja que és l’ocasió i el moment

Die Hände beut,

Ens donem la mà,

So stimmt mit mir noch einmal an:

Canteu amb mi, un cop més, de mantiment:


11.Cor (S,C,T,B)

Trompetes, tímpani, flautes, oboès, violins,

viola, violoncel,fagot, contrabaix i clave.

Die himmlische Vorsicht der ewigen Güte

Que l’eterna bondat de la divina providència

Beschirme dein Leben, durchlauchter August!

Protegeixi la teva vida, August sereníssim!

So viel sich nur Tropfen in heutigen Stunden

Que totes les gotes que avui, a balquena,

In unsern bemoosten Kanälen befunden,

Hom pot trobar en els nostres molsosos reguers,

Umfange beständig dein hohes Gemüte

Per sempre agombolin el teu noble esperit

Vergnügen und Lust!

D’alegria i de plaer!

Traducció d'Antoni Sàbat i Aguilera