dilluns, 4 de gener de 2016

Els poetes de les Cantates de BachChristiane M. von Ziegler (I)
(Leipzig 1695 – Frankfurt 1760)

O, cor meu enfervorit,
exulta, canta, salta de joia,
que el teu Jesús és aquí!
Fora planys, tristesa fora,
no res més ara us vull dir:
Jesús meu tu ets a la vora!

Cantata BWV 68 – 2 – Ària (Soprano)