dijous, 14 de gener de 2016

Els poetes de les Cantates de Bach


Christiane Mariane von Ziegler (II)
(Leipzig 1695 – Frankfurt 1760)


Vine, vine, el meu cor per tu es bada,

ah sí, fes que sigui la teva casa!

T’estimo per això, he posat confiança,

que en mi, arreli la teva paraula;

puix qui et cerca, et tem, t’estima i et fa lloança,

aquest, tindrà el favor del Pare.

Estic segur que vols escoltar-me,

per això, en tu, consol podré trobar-ne.
Cantata BWV 74 – 2 – Ària (Soprano)