diumenge, 16 de juliol de 2017

5è. diumenge després de la Trinitat          Cantata BWV 88
Siehe, ich Hill viel Fischer aussenden
 Mireu, us vull enviar molts pescadors

3 - Ària [Tenor]
Oboe d’amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo


Nein, Gott ist allezeit geflissen,
No, Déu sempre té la intenció
Uns auf gutem Weg zu wissen
de mostrar-nos el bon camí
Unter seiner Gnade Schein.
amb la claror de la seva Gràcia.
Ja, wenn wir verirret sein
Sí; quan vegi que ens hem perdut
Und die rechte Bahn verlassen,
i que el camí dreter hem errat
Will er uns gar suchen lassen.
segur que ens vindrà a buscar.

Trad: Antoni Sàbat Aguilera