diumenge, 10 de juny de 2018

Segon Diumenge després de la Trinitat


                  Cantata BWV 2
Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Ah Déu, mira’ns des del Cel


4 - Recitatiu [Baix]
         Violino I/II, Viola, Continu
Die Armen sind verstört,
Els pobres estan confosos;
Ihr seufzend Ach, ihr ängstlich Klagen
Ah! els seus sospirs i sofriments,
Bei soviel Kreuz und Not,
per tanta creu, per tanta aflicció,
Wodurch die Feinde fromme Seelen plagen,
amb que els enemics burxen les ànimes creients,
Dringt in das Gnadenohr des Allerhöchsten ein.
que fins commouen l’Altíssim.
Darum spricht Gott: Ich muß ihr Helfer sein!
Per això Déu diu: cal que els doni ajut!
Ich hab ihr Flehn erhört,
Puix he sentit els seus laments.
Der Hilfe Morgenrot,
Des de l’alba salvadora
Der reinen Wahrheit heller Sonnenschein
a la pulcra veritat, del sol esplendent,
Soll sie mit neuer Kraft,
cal donar-los nova força,
Die Trost und Leben schafft,
força per viure i consol,
Erquicken und erfreun.
joia i alleujament.
Ich will mich ihrer Not erbarmen,
Vull compadir-me de llur angoixa,
Mein heilsam Wort soll sein die Kraft der Armen.
la meva santa paraula serà vigoria pel pobre.

5 - Ària [Tenor]

                           Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Durchs Feuer wird das Silber rein,
Com l’argent que el foc, gresola,
Durchs Kreuz das Wort bewährt erfunden.
la Paraula s’ha fet veritat gràcies a la Creu.
Drum soll ein Christ zu allen Stunden
Per això, el cristià cal que a tothora,
Im Kreuz und Not geduldig sein.
suporti el seu dolor i la seva creu.