dissabte, 29 d’agost de 2009

LA CANTATA DEL DIUMENGE

30 D’AGOST DE 2009

(12è després de la Trinitat)

BWV 137 – Lobe den Herren,
den mächtigen König der Ehren

Lloa el Senyor, el poderós rei del Cel

1. Coro - Versus I
Tromba I-III, Timpani, Oboe I+II, Violino I+II,
Viola, Violoncello, Fagotto, Contrabbasso, Organo


Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf,
Psalter und Harfen, wacht auf!
Lasset die Musicam hören.


Lloa el Senyor, el poderós rei del Cel,
Ànima meva estimada, heus ací el meu anhel.
Amb la multitud apleguem-nos,
Arpes i saltiris, desperteu-vos!
Feu sentir la música, instruments.


Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera