dissabte, 19 de setembre de 2009

LA CANTATA DEL DIUMENGE

20 de Setembre de 2009

(15è després de la Trinitat)

BWV 99 – Was Gott tut, das ist wohlgetan


Tot el què Déu fa està ben fet1. Cor (S, C, T, B)


Corno, Flauto, Oboe d’amore, Violino I+II,

Viola, Violoncello, Fagotto, Contrabbasso, Organo


Was Gott tut, das ist wohlgetan,

Es bleibt gerecht sein Wille;

Wie er fängt meine Sachen an,

Will ich ihm halten stille.

Er ist mein Gott,

Der in der Not

Mich wohl weiß zu erhalten;

Drum laß ich ihn nur walten.


Tot el què Déu fa, està ben fet,

El seu voler perdura a bon dret;

Sigui quin sigui el meu destí,

Jo sempre amb ell vull seguir,

Ell és el meu Déu,

Que en el fatic meu

M’ajuda, em vetlla i don descans;

Així doncs, ho deixo a les seves mans.

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera