dissabte, 12 de desembre de 2009

LA CANTATA DEL DIUMENGE

12 de desembre de 2009

Celebració desconeguda


BWV117 – Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

Lloança i glòria al Bé suprem


4. Coral (S, C, T, B) – verset IV


Flautes, oboès, violins, viola, violemcel

Fagot, contrabaix i orgue


Ich rief dem Herrn in meiner Not:

Ach Gott, vernimm mein Schreien!

Da half mein Helfer mir vom Tod

Und ließ mir Trost gedeihen

Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;

Ach danket, danket Gott mit mir!

Gebt unserm Gott die Ehre!


En ma angoixa, he pregat al Senyor:

O Déu, escolta el meu plany!

Així, el Salvador, m’afranquirà de la mort

I em farà sentir confortat.

Per això et dono gràcies Déu meu,

Com jo, doneu-li a Déu gràcies, oi tal!

Donem glòria al nostre Déu!

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera