dissabte, 20 de novembre de 2010

LA CANTATA DEL DIUMENGE

21 de novembre

25è diumenge després de la Trinitat


BWV 116 - Du Friedefürst, Herr Jesu Christ


Príncep de la Pau, Senyor Jesucrist

2.- Ària (Contralt)

Oboè d’amore, violoncel i orgue


Ach, unaussprechlich ist die Not

Und des erzürnten Richters Dräuen!

Kaum, daß wir noch in dieser Angst,

Wie du, o Jesu, selbst verlangst,

Zu Gott in deinem Namen schreien.

Ai las, quan inefable és l’angoixa

i també la repulsa d’un jutge irat!

Si més no, en el nostre patiment,

tal com tu, Jesús, ens has manat,

clamem en el teu nom, davant Déu.


Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera