dissabte, 5 de març de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

6 de març de 2011

Diumenge Quinquagèsima (Estomihi)

BWV 127 – Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott

Senyor Jesucrist, home i veritable Déu

3. Ària (Soprano)

Flautes de béc I-II, Oboè, Violins I-II i b.c.

Die Seele ruht in Jesu Händen,

Wenn Erde diesen Leib bedeckt.

Ach ruft mich bald, ihr Sterbeglocken,

Ich bin zum Sterben unerschrocken,

Weil mich mein Jesus wieder weckt.

L’ànima en les mans de Jesús trobarà repòs,

quan la terra aquest cos abrigalli.

Ah, toqueu ja, per a mi, campanes a mort,

estic, ben serè, a punt per a morir,

que el meu Jesús, em desperti del darrer son.

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera