dijous, 7 d’abril de 2011

LA CANTATA D'AVUI

10 d’abril de 2011

BWV 117 – Sei Lob und Her dem hoöchten Gut

(Celebració desconeguda)

Lloança i glòria al Bé Suprem

1. Cor (S, C, T, B) – Verset I

Flautes I-II, Oboès I-II, Violins I-II,

Viola, Violoncel, fagot, contrabaix i orgue

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,

Dem Vater aller Güte,

Dem Gott, der alle Wunder tut,

Dem Gott, der mein Gemüte

Mit seinem reichen Trost erfüllt,

Dem Gott, der allen Jammer stillt.

Gebt unserm Gott die Ehre!

Lloança i glòria al Bé Suprem,

Al pare de tots els bens,

Al Déu, de tots els miracles,

Al Déu, que l’ànima em sadolla

Amb el seu consol complaent,

Al Déu, que tota pena alleuja,

Donem glòria al nostre Déu!

2.- Recitatiu (Baix) – Verset II

Violoncel, contrabaix i orgue

Es danken dir die Himmelsheer,

O Herrscher aller Thronen,

Und die auf Erden, Luft und Meer

In deinem Schatten wohnen,

Die preisen deine Schöpfersmacht,

Die alles also wohl bedacht.

Gebt unserm Gott die Ehre!

Et reten honor cèliques legions

O Sobirà de tots els trons,

En l’aire, en el mar i en la terra,

El què sota la teva ombra es mou;

Els qui lloen el teu poder creador,

En fi, el qui tot ho té present.

Donem glòria al nostre Déu!

3.- Ària (Tenor) – Verset III

Oboè d’amor, fagot, contrabaix i orgue

Was unser Gott geschaffen hat,

Das will er auch erhalten;

Darüber will er früh und spat

Mit seiner Gnade walten.

In seinem ganzen Königreich

Ist alles recht und alles gleich.

Gebt unserm Gott die Ehre!

El què el nostre Déu ha creat,

Ell també ho vol conservar;

Hi estén sa tuïció clement

Sia abans, sia després.

En el seu reialme sencer

Tothom és just, tothom és fidel.

Donem glòria al nostre Déu!

4.- Coral (S,C,T,B) – Verset IV

Flautes I-II, Oboès I-II, Violins I-II,

Viola, Violoncel, fagot, contrabaix i orgue

Ich rief dem Herrn in meiner Not:

Ach Gott, vernimm mein Schreien!

Da half mein Helfer mir vom Tod

Und ließ mir Trost gedeihen

Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;

Ach danket, danket Gott mit mir!

Gebt unserm Gott die Ehre!

En ma angoixa, he pregat al Senyor:

O Déu, escolta el meu plany!

Així, el Salvador, m’afranquirà de la mort

I em farà sentir confortat.

Per això et dono gràcies Déu meu,

Com jo, doneu-li a Déu gràcies, oi tal!

Donem glòria al nostre Déu!

5.- Recitatiu (Contralt)-

Versus V

Violins I-II, Viola, Violoncel, contrabaix i orgue

Der Herr ist noch und nimmer nicht

Von seinem Volk geschieden,

Er bleibet ihre Zuversicht,

Ihr Segen, Heil und Frieden;

Mit Mutterhänden leitet er

Die Seinen stetig hin und her.

Gebt unserm Gott die Ehre!

Ni ara ni mai, el Senyor,

Deixarà el seu poble a l’abandó,

La seva confiança hi té posada

La seva salut i pau, i el seu favor,

Amb les seves mans de pare

Acotiarà, ara i sempre, els seus.

Donem glòria al nostre Déu!

(Encare li falten les parts: 6 (Ària de baix) - 7 (Ària de Contralt)-
8 (Recitatiu de Tenor9 i 9 (Cor final).

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera