dissabte, 3 de setembre de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

3 de setembree 2011

11è. Diumenge després de la Trinitat

BWV 113 – Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

Senyor Jesucrist, Bé suprem.

5.- Ària (Tenor)

Flauta traverso, fagot i clave

Jesus nimmt die Sünder an:

Süßes Wort voll Trost und Leben!

Er schenkt die wahre Seelenruh

Und rufet jedem tröstlich zu:

Dein Sünd ist dir vergeben!

Jesús empara els pecadors:

Dolces paraules de vida i consol!

Dóna a l’ànima la vera serenor

I a cadascun ens diu bondadós:

El teu pecat t’ha estat absolt!

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera