dissabte, 1 d’octubre de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

2 doctubre de 2011

15è. Diumenge després de la Trinitat

BWV 51 – Jauchzet Gott in allen Landen

Que tots els pobles aclamin a Déu

1 Ària (Soprano)

Trompeta solista, violins I-II, Violoncel,

Contrabaix i Clave

Jauchzet Gott in allen Landen!

Was der Himmel und die Welt

An Geschöpfen in sich hält,

Müssen dessen Ruhm erhöhen,

Und wir wollen unserm Gott

Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,

Daß er uns in Kreuz und Not

Allezeit hat beigestanden.

Que tots els pobles aclamin a Déu!

Que tota criatura

Que es mou al cel i la terra,

Proclami la seva Glòria.

I posem a les mans del nostre Déu

L’ofrena d’agraïment,

Per haver-nos deslliurat a tothora

De misèries i patiments.

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera