dissabte, 15 d’octubre de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

16 d’octubre de 2011

17è. Diumenge després de la Trinitat

BWV 47 – Wer sich selbst erhöhet,

Der soll erniedriget werden

Qui s’exalci serà humiliat
Aquest cor inicial, que "La Petite Bande" ens l'ofereix interpretat pels quatre solistes, malgrat no té la brillantor de les versions a cor, ens permet assaborir-lo millor i poder descobrir com Bach desenvolupà aquest tema fugat, el qual, dins la complexa juxtaposició de les veus, va desgranant una harmonia certament admirable.

1. Cor (S, C, T B)

Oboè, violins, viola, violoncel,

fagot, contrabaix i orgue.

Wer sich selbst erhöhet,

der soll erniedriget werden,

und wer sich selbst erniedriget,

der soll erhöhet werden.

Qui s’exalci, serà humiliat,

i qui s’humilii serà exalçat.