dissabte, 12 de novembre de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

13 de novembre de 2011

21è. Diumenge després de la Trinitat

BWV 38 – Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Des del profund desconsol et crido

5. Ària – Tercet ( S. C. B)

Violoncel contrabaix i orgue

Wenn meine Trübsal als mit Ketten

Ein Unglück an den andern hält,

So wird mich doch mein Heil erretten,

Daß alles plötzlich von mir fällt.

Wie bald erscheint des Trostes Morgen

Auf diese Nacht der Not und Sorgen!

Quan els meus turments un darrere l’altre

M’empenyin a calamitats sens compte,

El meu Salvador vindrà a ajudar-me

I tot seguit m’esvanirà les ombres.

Què d’hora llostreja l’albada esperada

D’aquesta nit de tenebra i sotsobre!

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera