dissabte, 26 de novembre de 2011

LA CANTATA DEL DIUMENGE

LA CANTATA DEL DIUMENGE

27 de novembre de 2011

1er. Diumenge d’Advent

BWV 36 – Schwing freudig euch empor

Enlaireu-vos amunt amb joia

7.- Ària – Soprano

Violí solo, violoncel i orgue

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen

Wird Gottes Majestät verehrt.

Denn schallet nur der Geist darbei,

So ist ihm solches ein Geschrei,

Das er im Himmel selber hört.

També, baix baixet i a sota veu

Es pot lloar la majestat de Déu.

Sols cal fer-ho sentir en esperit;

Com aquest, drecem-li, doncs, un crit,

Que fins i tot es pugui sentir al cel.


*Senbla que en aquesta versió, l'instrument solista no és un violí sinó una viola.

Traducció d’Antoni Sàbat i Aguilera