diumenge, 16 d’octubre de 2016

21è Diumenge després de la TrinitatCantata BWV 98

Was Gott tut, das ist woholgetan
El que fa Déu està ben fet4 - Recitatiu [Alto]
Continuo

Gott hat ein Herz, das des Erbarmens Überfluß;
Déu té un cor que vessa misericòrdia;
Und wenn der Mund vor seinen Ohren klagt
si a ses orelles es plany una boca
Und ihm des Kreuzes Schmerz
i els patiments de la creu,
Im Glauben und Vertrauen sagt,
amb fe i confiança li recordem
So bricht in ihm das Herz,
tant se li trenca el cor,
Daß er sich über uns erbarmen muß.
que ens té compassió
Er hält sein Wort;
manté la seva paraula;
Er saget: Klopfet an,
i ens diu: truqueu,
So wird euch aufgetan!
que se us obrirà!
Drum laßt uns alsofort,
És per això, per tant,
Wenn wir in höchsten Nöten schweben,
quan ens envoltin grans destrets,
Das Herz zu Gott allein erheben!
sols cal alçar vers Déu el cor!
  
5 - Ària [Baix]
Violino I/II all’ unisono, Continuo

Meinen Jesum laß ich nicht,
No deixaré el meu Jesús
Bis mich erst sein Angesicht
fins que, primer, el seu esguard,
Wird erhören oder segnen.
m’escolti o em beneeixi.
Er allein
Sols Ell,
Soll mein Schutz in allem sein,
serà el meu resguard,
Was mir Übels kann begegnen.
quan un perill m’envesteixi.

                             Trad: Antoni Sàbat Aguilera