diumenge, 20 de novembre de 2016

26è Diumenge després de la TrinitatCantata BWV 70

Wachet! betet! betet! wachet!
Vetlleu! pregueu! pregueu! vetlleu!


Laßt der Spötter Zungen schmähen,
Deixeu que les llengües burletes se’n riguin,
Es wird doch und muß geschehen,
doncs, ha de passar, diguin el que diguin,
Daß wir Jesum werden sehen
que veurem a Jesús arribar,
Auf den Wolken, in den Höhen.
sobre els núvols, a l’altura.
Welt und Himmel mag vergehen,
El cel i la terra s’han d’acabar,
Christi Wort muß fest bestehen.
més la paraula de Déu romandrà segura.
Laßt der Spötter Zungen schmähen;
Deixeu que les llengües burletes se’n riguin,
Es wird doch und muß geschehen!
doncs, ha de passar, diguin el que diguin.
                      
Trad: Antoni Sàbat Aguilera