diumenge, 29 de gener de 2017

Quart diumenge després de l'Epifania          Cantata BWV 81

Jesus schläft, was soll ich hoffen
Jesús dorm, jo què puc fer?


3 - Ària [Tenor]
Violino I/II, Viola, continuo

Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
Les ones escumoses dels torrents de Belial,
Verdoppeln die Wut.
s’encrespen furients
Ein Christ soll zwar wie Felsen stehn,
Un cristià cal que, com una roca, planti cara,
Wenn Trübsalswinde um ihn gehn,
quan el fueteja el torb del decandiment,
Doch suchet die stürmende Flut
encara que el furor de la torrentada,
Die Kräfte des Glaubens zu schwächen.
vulgui afeblir la força de la Fe.
Trad: Antoni Sàbat Aguilera